Over

De website OpenBKR.nl is een onafhankelijke website met informatie over het BKR. Wij zijn niet aan het BKR gelieerd, maar bieden alle soorten informatie aan die met het BKR te maken heeft.


De website was in eerste instantie opgezet toen het BKR nog geld vroeg om inzage. Wij vonden dat zo absurd dat we een campagne hadden opgezet om het BKR te bewegen deze informatie gratis te maken. Dit is nu eindelijk gebeurd.

Wij blijven het BKR kritisch volgen en willen tegelijkertijd alle relevante informatie over het BKR openbaar maken. Wij vinden bovendien dat het BKR veel opener mag zijn, dat registratieprocedures anders verlopen en het makkelijker moet worden voor mensen om hun registraties ongedaan te maken.


OpenBKR