Soorten BKR registraties

verschillende BKR codes registratie

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) houdt bij welke leningen en kredieten iemand heeft afgesloten. Dit doen ze om te voorkomen dat mensen te veel geld lenen en daardoor in financiële problemen komen. Er zijn bij het BKR twee soorten registraties mogelijk. De eerste is de registratie per persoon, en een registratie per lening.


Dit zijn de soorten registraties per lening. Deze zijn afhankelijk van de status van de lening of het soort krediet:

  • Actief. Dit betekent dat de lening of het krediet nog lopend is en er nog aflossingen plaatsvinden.

  • Afgesloten. Dit betekent dat de lening of het krediet is afgelost en er dus geen aflossingen meer plaatsvinden.

  • Afgewezen. Dit betekent dat een aanvraag voor een lening of krediet is afgewezen door de geldverstrekker.

  • Incasso. Dit betekent dat er sprake is van een betalingsachterstand en dat de geldverstrekker de vordering heeft overgedragen aan een incassobureau.

  • Regres. Dit betekent dat de lening of het krediet is afgelost met een verzekering of andere vorm van regres (terugbetaling).

  • Problematisch. Dit betekent dat er sprake is van een betalingsachterstand van meer dan drie maanden of dat er sprake is van wanbetaling.

  • Oversluiten. Dit betekent dat de lening of het krediet is overgesloten naar een andere geldverstrekker.

woman sitting on floor and leaning on couch using laptop

Niveau’s in BKR-registraties

Het is belangrijk om te weten dat een BKR-registratie niet altijd negatief hoeft te zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand een lening heeft afgesloten om een auto of een nieuwe keuken te kopen en dat deze lening vervolgens is afgelost. In dat geval is er sprake van een afgesloten BKR-registratie, wat positief is.

Het is belangrijk om te weten dat een BKR-registratie wel invloed kan hebben op het verkrijgen van een nieuwe lening, krediet, hypotheek, een private lease auto, of bijvoorbeeld een telefoon boven de 250 euro op afbetaling. Het is daarom verstandig om de BKR-registratie te controleren en te zorgen dat deze zo positief mogelijk is. Dit kan gewoon gratis.

Als mensen hun lening niet kunnen terugbetalen of in achterstand zijn, krijgen ze een negatieve BKR-registratie. Wat veel mensen niet weten is dat er verschillende niveaus van BKR-registraties zijn, de zogenaamde BKR-coderingen. Het zou niet eerlijk zijn als iemand met een schuld van 750 euro dezelfde codering heeft als iemand met een schuld van 20.000 euro. Daarom zijn er verschillende schalen of schalen in de BKR-coderingen.

BKR-codering A1

De codering A1 staat voor de minste gevolgen. Meestal betekent dit dat je één keer de afspraken met de bank of een ander termijnbedrag voor een lening niet bent nagekomen. En dat je inmiddels een regeling hebt getroffen om de achterstand in te lopen. Met andere woorden: je hebt een aflossingsregeling of een schuldregeling getroffen met de kredietverstrekker.

Als dit goed verloopt, dan krijg je een H-vermelding (Hersteld). Zodra je een H-vermelding hebt, dan is er vaak niet veel meer aan de hand, hoewel dit nog wel als een Negatieve BKR-vermelding wordt beschouwd. Bij veel kredietaanbieders kun je dan helaas nog altijd geen hypotheek krijgen of een nieuwe lening. Het ligt meestal een beetje aan je situatie of dit wel of niet lukt.

De codering A1 betekent dat je een betalingsachterstand hebt gehad en dat je nu deze achterstand aan het inlopen bent. De vermelding verdwijnt pas 5 jaar (!) nadat de schuld is afgelost.

BKR-codering A2

De BKR-codering A2 is een wat meer serieuzere codering. Het gaat hier om achterstanden die niet meer te herstellen zijn met een betalingsregeling, volgens de kredietverstrekker. Dit betekent dat de kredietverstrekker heeft besloten om in één keer al het geld terug te eisen. Het geld terugeisen doen zijn vaak met een incassobureau.

In principe moet de kredietverstrekker u altijd op de hoogte stellen van deze informatie. U ontvangt dus een brief zodra u een betaalachterstand heeft. Als u niet op de brief reageert, en ook geen regeling treft, dan laat de kredietgever (bijvoorbeeld de bank, of de mobiele telefoonaanbieder) dit weten aan het BKR. Dat komt er ‘problematisch’ te staan bij uw lening, en vervolgens krijgt u persoonlijk ook de BKR-Codering A2 bij uw naam te staan.

Soms gebeurt dit ten onrechte. Bijvoorbeeld omdat u niet op de hoogte was van de lening. Of dat u helemaal niets vernomen heeft van de kredietverstrekker. Of omdat er iets mis is gegaan met de betalingen. In dat soort gevallen is het altijd goed mogelijk om uw BKR-codering te laten verwijderen dankzij het inschakelen van een derde partij.

BKR-codering A3

Deze codering is weer wat serieuzer dan de andere A-coderingen. Een A3-codering bij het BKR is ‘bijzonder ernstig’. Dit betekent vaak dat een deel van de schuld aan u is kwijtgescholden, en dat u het andere deel nog moet terugbetalen. Dit betekent meestal dat u in het verleden de lening niet op tijd heeft kunnen terugbetalen, en dat u het volledige bedrag ook niet kán terugbetalen.

Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

  • Geen betalingsregeling. De kredietaanbieder heeft ervoor gekozen om nog niets te doen om de betalingsachterstand op te eisen. Het krediet is dus nog steeds actief, waardoor er ook geen einddatum is. Er is hiermee geen vooruitzicht op een Herstel-codering. Wel is er vaak een deel van de schuld kwijtgescholden.
  • Kwijtschelding met betalingsregeling. Hierbij spreek je af dat je een bepaald deel van de schuld terugbetaalt. Het andere deel hoef je dan niet terug te betalen. Dan zie een code A3 mét een einddatum. Na tijdige betaling, zie je dat je na die datum geen financiële verplichtingen meer hebt over deze specifieke schuld.

BKR-codering A4 en A5

Deze coderingen zijn wat specifieker. Code A4 gaat erover of ze contact met je hebben gehad, of dit niet lukt. De BKR-codering A5 heeft betrekking op een eventuele hypotheek.

BKR-codering A4. De kredietaanbieder heeft geprobeerd contact met je op te nemen, maar je was of bent langere tijd onbereikbaar geweest.

BKR-codering A5. Je hebt een betalingsregeling voor je hypotheek afgesloten. Zodra deze regeling is voltooid, zal de code 5 worden verwijderd. Het gaar dus hier meestal om een tijdelijke code.

BKR-codering H1

De code H staat voor “Herstelmelding”. Dit betekent dat er een achterstand was die nu is afgelost. Dit krijg je achter je naam als je eerder een A-codering hebt gehad, dat nu is opgelost. De H-melding blijft, net als de A melding, staan. Pas 5 jaar nadat de schuld is afgelost, verdwijnt de melding.

Dit kan veel te lang zijn voor veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe lening, zakelijk verder willen of een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Door de melding kun je dan vaak niet in aanmerking komen hiervoor. Ben je bijvoorbeeld nog 3 jaar bezig om je schuld af te lossen, dan heb je daarna nog 8 jaar lang deze melding op je naam staan.

Dit is natuurlijk absurd. Het is bovendien schandalig als je hierdoor financieel niet verder kan, en bijvoorbeeld juist duurder moet huren. Om hier iets aan te doen moet je zelf in actie komen door bezwaar te maken tegen de melding. De werkwijze is vaak omslachtig.

Zie voor meer informatie: BKR registratie verwijderen


OpenBKR